امام باقر سلام الله علیه

الدُّعاءُ یَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً.
دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند.
—–
میزان الحکمه : ج۴ ص ۱۹ ح ۵۷۶